Zoeken
Contact
 • Stichting Kinderopvang Rolde
 • Drostenhof 2a
 • 9451 KG Rolde
 • tel: 0592-242576
 • info@kinderopvangrolde.nl
 • Registratienummers
Ouders
 • Nieuws

  • inspirerende scholingsavond personeel SKR

  • 2014-11-23
  • De SKR gaat zich de komende tijd nog meer inzetten op het kijken naar kinderen, het zogenaamd oplettend kijken. Kinderen laten door hun gedrag veel van hun zelf zien en het is belangrijk dat pedagogisch medewerkers dit kunnen lezen. Alsafrap van dit projectheeft Erik verlinden van de Kinderopvang academie een lezing hierover gegeven. Een inspirerende avond met een heerlijke traktatiegemaakt door de BSO.
  • Peuterdisco

  • 2014-10-30
  • En ja hoor het was weer zover. De jaarlijkse peuterdisco. Dansen op de muziek van K3 in je mooiste (dans) jurk. En wat isdat spannend en leuk. De fotos zijn iets donker en wat onscherp maar ja dansen doe je natuurlijk in sfeerverlichting.
  • Kinderopvang duur? Zeker niet.

  • 2014-10-30
  • Kinderopvang duur? Zeker niet! Bron: de Branchevereninging Kinderopvang Kinderopvang duur? Zeker niet! Het is een regelmatig terugkerend onderwerp: kinderopvang is duur. Maar is dat ook wel zo? En als dat dan duur is, wat krijgt u ervoor terug? Twee onderwerpen die we hier beter onder de loep nemen. De kosten voor ouders Ouders die werken, studeren of re-integreren hebben recht op kinderopvangtoeslag. Daardoor krijgen ouders een groot deel van de kosten van kinderopvang terug. De kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk, bij een lager inkomen krijgt u een grotere tegemoetkoming oplopend tot 90,7% bij het eerste kind en 93,3% bij twee of meer kinderen. U betaalt als ouder door kinderopvangtoeslag netto fors minder dan op de factuur staat. Kinderopvang is daardoor veel minder duur dan u denkt. Een kinderopvangorganisatie bij u in de buurt maakt graag een proefberekening voor u of u kunt voor een proefberekening kijken op www.toeslagen.nl Waaruit bestaat de uurprijs? Kwaliteit is belangrijk in de kinderopvang. Daarom zijn er wetten en regels n heeft uw kinderopvangorganisatie verschillende maatregelen genomen die leiden tot kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Dat betekent dat de uurprijs van kinderopvang opgebouwd is uit verschillende kosten. Waaruit is die kostprijs nu precies opgebouwd? Bron: Brancherapport Kinderopvang In bovenstaand overzicht is weergegeven waar de kosten van kinderopvang gemiddeld uit bestaan. Tussen organisaties kunnen deze kosten verschillen, als gevolg van een ander personeelsbestand of verschil in huisvestingskosten. Zo heeft gemiddeld gesproken een kinderdagverblijf in het centrum van Amsterdam hogere huisvestingslasten dan een gelijkwaardig kinderdagverblijf in een buitenwijk van Terneuzen. Het overgrote deel van de kosten wordt gevormd door personeelskosten. Kinderopvang is een arbeidsintensieve dienst. Per aantal kinderen is vastgesteld hoeveel pedagogisch medewerkers de kinderopvang verzorgen. Dit komt ook tot uiting in de uurprijs, de uurprijs is voor een groot deel ter dekking van de personeelskosten. Een andere belangrijke kostenpost voor kinderopvang is de huisvesting. Gemiddeld is deze kostenpost zon 15 %, maar dit kan oplopen tot 20% van de kosten. Ook dit is een belangrijke kostencomponent die terugkomt in de uurprijs. Voor kinderopvang moeten allerlei materialen gekocht worden en overige kosten worden betaald (van uitstapje tot voedsel, van elektriciteit tot verzekering). Gemiddeld is dit percentage 12 % van de kosten, maar varieert ook van 10 tot 15 %. . Kinderopvang is een innovatieve sector, waardoor ook ruimte nodig is voor investeringen en het aanleggen van reserves. Zo wordt de continuteit gegarandeerd en wordt ook genvesteerd in de toekomst van uw kind. Deze reservebestemming wordt ook gebruikt om belangrijke materialen te vervangen en om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving. Kinderopvang: een investering in uw kind! Kwalitatief hoogwaardige kinderopvang bieden, dat is het doel van de kinderopvangsector. Ervoor zorgen dat een kind zich onbekommerd kan ontwikkelen, vriendjes en vriendinnetjes kan ontmoeten en voor u de combinatie tussen arbeid en zorg voor uw naasten mogelijk maken. Kinderopvang biedt uw kind een ontwikkelingsstimulerende omgeving, een plezierig verblijf en een goede voorbereiding op de basisschool en het middelbaar onderwijs. Dat is ook een investering waard!
 •  

Welkom bij de kinderopvang Rolde

Gewoon kind mogen zijn, gewoon heel bijzonder

Zoekt u opvang waar uw kind gewoon kind kan zijn? Een plek waar uw kind ruimte krijgt om te spelen en zich te ontwikkelen? Waar uw kind zich veilig, geborgen en begrepen voelt?

Wij bieden uw kind die veilige speelruimte om op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te groeien.

Sfeerimpressie