Welkom bij de kinderopvang Rolde

Gewoon kind mogen zijn, gewoon heel bijzonder

Ben je op zoek naar opvang waar een kind gewoon kind kan zijn? Een plek waar het kind de ruimte krijgt om te spelen en zich te ontwikkelen? Waar het zich veilig, geborgen en begrepen voelt?

Wij bieden jouw kind die veilige speelruimte om op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te groeien.