Zoeken
Contact
 • Stichting Kinderopvang Rolde
 • Drostenhof 2a
 • 9451 KG Rolde
 • tel: 0592-242576
 • info@kinderopvangrolde.nl
 • Registratienummers
Ouders
 • Nieuws

  • Prinsjesdag

  • 2015-09-21
  • Nog even de plannen van het kabinet met betrekking tot de kinderopvang op een rijtje. Verhoging kinderopvangtoeslag: alle ouders profiteren Het kabinet trekt in totaal 290 miljoen euro extra budget uit voor de kinderopvangtoeslag. Hoofdpunten van het kabinetsplan zijn: - Alle ouders met kinderopvangtoeslag profiteren van de verhoging van de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016. - Voor zowel het eerste kind als voor het tweede en volgende kinderen wordt het toeslagpercentage voor alle ouders verhoogd met 5,8 procent. Hierbij zijn de allerhoogste toeslagpercentages gemaximeerd op respectievelijk 93 procent voor het eerste kind en 94 procent voor tweede en volgende kinderen. - Voor ouders met een verzamelinkomen van anderhalf keer modaal en twee kinderen die drie dagen per week naar de buitenschoolse opvang gaan, dalen de kosten van kinderopvang met 56 euro per maand. Als diezelfde ouders twee kinderen hebben die drie dagen naar de dagopvang gaan, dan dalen de kosten van kinderopvang met 108 euro per maand. Het besluit van het kabinet is nog een concept besluit. Een besluit over de toeslag dient aan de Tweede Kamer te worden voorgelegd. Een formeel besluit van de minister wordt voor oktober verwacht.
  • peuterkermis

  • 2015-09-17
  • Zaterdag 26 september van 10 tot 12 uur houden we in en om het kinderdagverblijf een Peuterkermis voor alle kinderen tot 4 jaar uit Rolde en omgeving. De opbrengt van deze kermis gaat naar Vluchtelingenwerk.
  • Kabinetsplan belastingherziening: 250 miljoen extr

  • 2015-06-22
  • Het kabinet stelt voor om voor volgend jaar het budget voor de kinderopvangtoeslag te verhogen met 250 miljoen euro. Het voorstel is onderdeel van een breed pakket van maatregelen van het kabinet om het belastingstelsel te herzien. De komende tijd overlegt het kabinet nog met partijen over de plannen. Met Prinsjesdag wil het kabinet een definitief voorstel komen. De branche ziet in het voorstel honorering van de inzet van de afgelopen tijd om de extra opbrengsten van de bezuinigingen voor de sector beschikbaar te houden. Vandaag heeft het kabinet een eerste uitwerking uitgebracht van de plannen voor de belastingherziening. Een van de onderdelen is een verhoging vanhet budget voor de kinderopvangtoeslag met 250 miljoen euro. Om de werkgelegenheid van jonge ouders te stimuleren stelt het kabinet daarnaast voor om de inkomensafhankelijke combinatiekorting met 250 miljoen euro te verhogen. De maatregelen zijn onderdeel van een pakket om de lasten op arbeid met in totaal 5 miljard euro te verlagen. Verschillende inkomensgroepen, hogere en lagere inkomens, profiteren van de voorstellen.Het pakket zorgt voor een koopkrachtverbetering voor werkende huishoudens van 1 tot 3 procent. Inzet branche blijft gericht op toegankelijke en betaalbare kinderopvang Brancheorganisatie Kinderopvang is verheugd met het plan om het budget voor de toeslag te verhogen. Inzet van de brancheorganisatie is de afgelopen tijd steeds geweest dat de bezuinigingen de sector bovenmatig zwaar hebben getroffen. De extra opbrengsten van de bezuinigingen zouden dan ook beschikbaar moeten blijven voor de sector. Alle betrokkenen in de sector zijn gebaat bij financile stabiliteit en een meer evenwichtige verdeling van de financiering van de opvang. De komende tijd zal de brancheorganisatie zich daarvoor blijven inzetten, in het belang van ondernemers, ouders en kinderen bij toegankelijke en betaalbare kinderopvang.
 •  

Welkom bij de kinderopvang Rolde

Gewoon kind mogen zijn, gewoon heel bijzonder

Zoekt u opvang waar uw kind gewoon kind kan zijn? Een plek waar uw kind ruimte krijgt om te spelen en zich te ontwikkelen? Waar uw kind zich veilig, geborgen en begrepen voelt?

Wij bieden uw kind die veilige speelruimte om op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te groeien.

Sfeerimpressie