Zoeken
Contact
 • Stichting Kinderopvang Rolde
 • Drostenhof 2a
 • 9451 KG Rolde
 • tel: 0592-242576
 • info@kinderopvangrolde.nl
 • Registratienummers
Ouders
 • Nieuws

  • Kabinetsplan belastingherziening: 250 miljoen extr

  • 2015-06-22
  • Het kabinet stelt voor om voor volgend jaar het budget voor de kinderopvangtoeslag te verhogen met 250 miljoen euro. Het voorstel is onderdeel van een breed pakket van maatregelen van het kabinet om het belastingstelsel te herzien. De komende tijd overlegt het kabinet nog met partijen over de plannen. Met Prinsjesdag wil het kabinet een definitief voorstel komen. De branche ziet in het voorstel honorering van de inzet van de afgelopen tijd om de extra opbrengsten van de bezuinigingen voor de sector beschikbaar te houden. Vandaag heeft het kabinet een eerste uitwerking uitgebracht van de plannen voor de belastingherziening. Een van de onderdelen is een verhoging vanhet budget voor de kinderopvangtoeslag met 250 miljoen euro. Om de werkgelegenheid van jonge ouders te stimuleren stelt het kabinet daarnaast voor om de inkomensafhankelijke combinatiekorting met 250 miljoen euro te verhogen. De maatregelen zijn onderdeel van een pakket om de lasten op arbeid met in totaal 5 miljard euro te verlagen. Verschillende inkomensgroepen, hogere en lagere inkomens, profiteren van de voorstellen.Het pakket zorgt voor een koopkrachtverbetering voor werkende huishoudens van 1 tot 3 procent. Inzet branche blijft gericht op toegankelijke en betaalbare kinderopvang Brancheorganisatie Kinderopvang is verheugd met het plan om het budget voor de toeslag te verhogen. Inzet van de brancheorganisatie is de afgelopen tijd steeds geweest dat de bezuinigingen de sector bovenmatig zwaar hebben getroffen. De extra opbrengsten van de bezuinigingen zouden dan ook beschikbaar moeten blijven voor de sector. Alle betrokkenen in de sector zijn gebaat bij financile stabiliteit en een meer evenwichtige verdeling van de financiering van de opvang. De komende tijd zal de brancheorganisatie zich daarvoor blijven inzetten, in het belang van ondernemers, ouders en kinderen bij toegankelijke en betaalbare kinderopvang.
  • Kinderdagverblijven werken samen met de gemeente

  • 2015-06-18
  • Organisaties met n of meerdere kinderdagverblijven in de gemeente Aa en Hunze, wethouder Harry Dijkstra en het JOGG-team Aa en Hunze zetten zich samen in voor een gezondere jeugd bij de kinderdagverblijven. Waterweek Op maandag 1 juni vond in het gemeentehuis de kick-off van de Waterweek plaats. Alle partijen hebben met elkaar van gedachten gewisseld over een gezondere leefstijl voor kinderen en met name het thema Drink Water. De aanwezige organisaties hebben materialen meegekregen om zelf met het thema aan de slag te gaan n er is afgesproken dat hier een duurzaam vervolg aan gegeven wordt. Superheld Druppie In de maand juni gaat superheld Druppie bij alle organisaties langs om de Waterweek samen met de kinderen feestelijk te beginnen.
  • bezoekje brandweer

  • 2015-05-26
  • Voor veel peuters kwam een grote wens uit toen ze in het kader van het thema beroepen bij de brandweer op bezoek mochten. De brandweer haalde letterlijk en figuurlijk alles uit de kast. De kinderen mochten zelfs in de brandweerauto. Een super dag.
 •  

Welkom bij de kinderopvang Rolde

Gewoon kind mogen zijn, gewoon heel bijzonder

Zoekt u opvang waar uw kind gewoon kind kan zijn? Een plek waar uw kind ruimte krijgt om te spelen en zich te ontwikkelen? Waar uw kind zich veilig, geborgen en begrepen voelt?

Wij bieden uw kind die veilige speelruimte om op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te groeien.

Sfeerimpressie