Zoeken
Contact
 • Stichting Kinderopvang Rolde
 • Drostenhof 2a
 • 9451 KG Rolde
 • tel: 0592-242576
 • info@kinderopvangrolde.nl
 • Registratienummers
Ouders
 • Nieuws

  • foutieve beschikkingen over 2014

  • 2016-01-12
  • De afgelopen dagen heeft de Belastingdienst definitieve beschikkingen van de kinderopvangtoeslag over 2014 gestuurd die fouten bevatten. Een groot aantal ouders hebben daarmee te maken. Wat kunnen ouders hiertegen doen? Vorige week heeft de Belastingdienst naar een groot aantal ouders definitieve beschikkingen kinderopvangtoeslag 2014 gestuurd. Een substantieel aantal van deze beschikkingen bevatten fouten. Volgens eerste berichten zijn ergens fouten opgetreden in de gegevensaanlevering van kinderopvangorganisaties aan de Belastingdienst. De exacte oorzaak en wie verantwoordelijk is voor deze fouten, is op dit moment nog in onderzoek. Zodra hier meer over bekend is, zullen we u hierover informeren. Wat kunnen ouders doen? Brancheorganisatie Kinderopvang heeft gepleit voor een grootschalige herberekening van de definitieve beschikking kinderopvangtoeslag 2014, door kinderopvangorganisaties opnieuw gegevens aan de Belastingdienst te laten sturen. De Belastingdienst heeft aangegeven hier niet in mee te kunnen gaan omdat dit tijdrovender zou zijn en dit geen opschortende werking van een betalingsverplichting heeft, een bezwaarprocedure heeft dit wel. Ouders kunnen daarom binnen zes weken (na dagtekening beschikking) in bezwaar tegen de definitieve beschikking kinderopvangtoeslag 2014. De Belastingdienst zet hiervoor een speciaal team in om de bezwaarschriften sneller te kunnen verwerken. Dit is ook afgestemd met ouderorganisatie BOinK. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van het bezwaarformulier:
  • opvang donderdag 7 januari

  • 2016-01-06
  • Informatie voor de opvang op donderdag 7 januari. Kinderdagverblijf en peuterspeelgroep Dribbel zijn open. Opvanglocatie/groep kan worden aangepast in verband met afwezigheid van pedagogisch medewerkers. Peuterspeelgroep Ukkie is gesloten. De Buitenschoolse opvang is de gehele dag geopend omdat de Jan Thiesschool nog is gesloten.We hopen dat de weersomstandigheden zo zijn dat onze pedagogisch medewerkers naar Rolde kunnen komen. Is dat niet het geval dan kan het zijn dat we de kinderen van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang op 1 locatie gaan opvangen. Bent u in de mogelijkheid uw kind(eren) thuis te houden dan stellen wij dat zeer op prijs. De dagen dat ze deze week niet zijn geweest kunt u ruilen voor een andere dag. Dit graag aanvragen via flexkids. Wilt u gebruik maken van de bso morgen dan graag een mail sturen naar r.pruntel@kinderopvangrolde.nl met de gewenste opvangtijden. Excuses voor het ongemak, hopelijk is het volgende week weer voorbij. Met vriendelijke groet, Irene Kuiper
 •  

Welkom bij de kinderopvang Rolde

Gewoon kind mogen zijn, gewoon heel bijzonder

Zoekt u opvang waar uw kind gewoon kind kan zijn? Een plek waar uw kind ruimte krijgt om te spelen en zich te ontwikkelen? Waar uw kind zich veilig, geborgen en begrepen voelt?

Wij bieden uw kind die veilige speelruimte om op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te groeien.

Sfeerimpressie