Verticale groep


peuterplus

Naast de baby en peutergroep bieden wij de ouders ook de mogelijkheid voor een verticale groep te kiezen. Deze groep biedt ruimte aan maximaal 12 kinderen van 2 maanden tot 4 jaar. De keus is erg persoonlijk, zowel ten aanzien van de babygroep als verticale groep zijn voor- en nadelen te noemen. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen ouders hun eventuele vragen hierover met het locatiehoofd bespreken.

Belangrijk om te weten:

  • Kinderen blijven tot hun vierde verjaardag in deze groep.
  • Broertjes en zusjes kunnen bij elkaar blijven.
  • Een pedagogisch medewerker heeft de zorg over maximaal 3 baby’s tot 12 maanden.
  • Elk kind heeft een vaste pedagogisch medewerker/ mentor.
  • Er wordt gewerkt met een vast team pedagogisch medewerkers.
  • Buiten zijn vinden we erg belangrijk. Als het weer het toelaat wandelen, spelen of slapen de kinderen buiten. Voor dit laatste hebben we kinderwagens en/of slaaphuisjes in de tuin.
  • De buiten en binnenruimten en het spelmateriaal zijn volledig aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Veilig maar met voldoende uitdaging.
  • Overgang naar de BSO en/of school  wordt begeleid door de mentor. Hier wordt in overleg met de ouder veel tijd voor uitgetrokken.
  • Voor kinderen vanaf 2 jaar is het mogelijk 2 of 3 dagdelen te spelen bij peuterspeelgroep Dribbel en/of het VVE programma te volgen.