Peuterspeelgroep     


Als voorbereiding op de basisschoolperiode bieden wij u de mogelijkheid uw kind vanaf 2 jaar de peuterspeelgroep te laten bezoeken.Spelen in een veilige, uitdagende omgeving is voor kinderen een manier om zich te uiten en zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De pedagogisch medewerker heeft hierbij een begeleidende, signalerende en stimulerende taak.Er wordt gewerkt volgens een eigen visie en missie weergegeven in het Pedagogisch beleid. Door mee te doen in de groep, leren peuters razendsnel belangrijke vaardigheden aan. Er wordt meer concentratie gevraagd en ook worden de peuters aangesproken op hun zelfstandigheid. Een kind dat spelervaring opdoet op de peuterspeelgroep, kan met meer zelfvertrouwen beginnen aan de basisschool. De stap naar groep 1 van de basisschool is, doordat we in een lokaal van de school zitten, klein.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij de taalontwikkeling, werken we met de methode Piramide. De wijkverpleegkundige bepaalt of een kind hieraan kan deelnemen. Geeft zij een indicatie af, dan is uw kind 3 ochtenden  welkom op de peuterspeelgroep. Deze plaatsen worden gesubsidieerd door de gemeente Aa en Hunze.

Inschrijving/ plaatsing

Vanaf de leeftijd van 18 maanden kunt u uw kind inschrijven bij de peuterspeelgroep. Zodra er plaats is, worden de ouders van de peuters vanaf de leeftijd van 2 jaar uitgenodigd voor een gesprek. U kunt altijd eerst langskomen bij de peuterspeelgroep voor een informatief gesprek met de leidster en/of om de peuterspeelgroep te bekijken.