GGD-Inspecties

Om de allerbeste zorg te bieden aan jouw kind, houden we ons aan de Wet kinderopvang (WKO). Om te controleren of dat gebeurt, houdt de GGD toezicht op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en gastouder(bureau)s. De GGD controleert bijvoorbeeld of SKR zich houdt aan de wettelijke eisen op het gebied van:

  • Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving
  • Pedagogisch klimaat
  • Personeel en groepen
  • Veiligheid en gezondheid
  • Inspraak en klachten

Van de controlebezoeken maakt de toezichthouder een rapport. De laatste rapporten kun je hiernaast bekijken.

Wie zijn wij

Contact

Pedagogische visie