Pedagogische visie

Voor ons is elk kind bijzonder en wij vinden niets belangrijker dan om ieder kind zijn eigen plek en aandacht te geven. Je ziet dit terug in hoe wij bij de SKR omgaan met kinderen van babyleeftijd tot aan (beginnende) puberteit.

”Onze visie is mede gebaseerd op de humanistische stroming. De humanistische psychologie gaat uit van een positief mensbeeld en de vooronderstelling dat ieder mens uniek is. Door het stimuleren en ontwikkelen van bewustzijn en vrije wil is ieder mens in staat om eigen keuzes te maken en zichzelf te ontwikkelen, uiteraard op ieder zijn/haar eigen manier. ’’  

Thomas Gordon was grondlegger van de humanistische psychologie, gerenommeerd wetenschapper en heeft de Gordonmethode ontwikkeld. Deze methode richt zich op een gelijkwaardige relatie tussen ouder en kind, waarin onderling vertrouwen en respect enorm belangrijk zijn. Het onderlinge respect en vertrouwen zorgen voor een veilige basis om als kind te leren en te ontwikkelen.

Ons pedagogisch beleid is gebaseerd op de uitgangspunten van de Gordonmethode. Bij deze methode is het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met het kind het belangrijkste uitgangspunt. Dit wordt onder andere bereikt door open, duidelijk, respectvol en invoelend met elkaar te communiceren. Alle pedagogische medewerkers bij de SKR zijn getraind om te werken volgens de Gordonmethode. Door deze methode elke dag toe te passen, streven wij altijd naar communicatie met de kinderen waarin veiligheid, ieders unieke behoeften en het respecteren hiervan centraal staan.

Ouders en professionals uit het werkveld laten vaak waardering blijken voor ons hoogwaardig pedagogisch klimaat. Dit maakt ons enorm trots. Nog meer trots zijn wij op de warme sfeer in de groepen kinderen, de onderlinge samenwerking en de goede relatie met ouders. Wij zien dagelijks hoe kinderen zich bij ons ontwikkelen en groeien, in zelfvertrouwen en in verantwoordelijkheidsgevoel, maar ook in plezier hebben en het mogen genieten van elkaar. Voor ons is er niets mooiers om hier professioneel en toegewijd onderdeel van te zijn!

Als je als ouder meer wilt weten over onze pedagogische uitgangspunten, klik dan hier.