Voorschool Peuterwijs

Peuterwijs is de voorschoolse voorziening van de SKR en is volledig gericht op de sociale, emotionele, fysieke en taalontwikkeling van jonge kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Peuterwijs biedt een breed speel-, groei- en ontwikkelingsaanbod voor alle peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in Rolde en omstreken. Voor 2,5 tot vierjarigen hebben we een speciaal programma voor Vroeg-Voorschoolse Educatie.

De ervaring leert dat meedoen in de kinderdagopvang en voorschool voor veel kinderen een veilige en stevige basis biedt voordat ze naar het basisonderwijs gaan. Peuterwijs levert hiervoor een kwalitatief hoogwaardig en op maat gemaakte programma’s aan, gebaseerd op de methode Piramide. Piramide is een educatief concept voor jonge kinderen. Het helpt de pedagogisch medewerker en leerkracht om kinderen goed te begeleiden in de ontwikkeling. Door slimme combinaties van activiteiten en spel krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld.

De gemeente Aa en Hunze heeft subsidieregelingen beschikbaar voor de voorschoolse opvang voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van het Rijk, waardoor de voorschoolse voorzieningen van Peuterwijs voor alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar toegankelijk is. Lees hier meer over subsidiemogelijkheden.

Peuterwijs biedt de volgende voorzieningen aan, al dan niet in combinatie met elkaar: Voorschool (peuterspeelgroep), Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) en Peutergym.

Telefoon: 0592 242253 / 0592 248572

Menso Altinglaan 4, 9451 KE Rolde 

 

Voorschool (peuterspeelgroep, voorheen Peuterspeelgroep Dribbel)

Voor peuters van 2 tot 4 jaar oud bieden wij gedurende het schooljaar op maandag, dinsdag en donderdag een uitdagend en gevarieerd ontwikkelingsprogramma, waarin wij peuters stimuleren om samen te spelen, knutselen, praten, eten en met elkaar veel plezier te hebben.

Peutergym

Elke maandagochtend verzorgen wij als vast onderdeel van het programma van de voorschool en de kinderdagopvang het peutergym uurtje in sporthal de Boerhoorn. Onder leiding van onze sport- en spelmedewerker kunnen de peuters op een veilige manier fysieke uitdagingen aangaan. Kinderen van de SKR die op maandagen niet naar de voorschoolse voorzieningen of de dagopvang gaan, kunnen ook meedoen met bijbetaling van een kleine bijdrage (€ 3 per keer).

Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE)

Voor peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar is de mogelijkheid om mee te doen aan ons op maat gemaakte programma voor vroeg- en voorschoolse educatie. Dit is een uitgebreid programma van 16 uren per week (3 dagen van 8.00 tot 13.00) gedurende het schooljaar en twee weken in de schoolvakanties (in 2020 de herfstvakantie). Het is gericht op het stimuleren van peuters, die extra ondersteuning nodig hebben bij de taalontwikkeling en peuters die een gedegen voorbereiding op de basisschool willen hebben. Ook voor peuters die de Nederlandse taal nog moeten leren, biedt ons VVE-programma een passend aanbod.

Wij besteden in het VVE-programma veel aandacht aan taal, (voor)lezen, luisteren, zingen, en het stimuleren van de zelfredzaamheid. In het bijzonder is het samen aan tafel eten (lunch) een onderdeel van ons programma. De maaltijd is een sociale activiteit; de peuters krijgen een gezonde maaltijd en worden gestimuleerd in hun zelfredzaamheid bij het eten.

Ouderparticipatie VVE

Wij hechten belang aan een actieve betrokkenheid van de ouders bieden we bij het ophalen van hun peuter extra tijd en ruimte om samen na te praten over de dag en de ontwikkeling van hun kind. De pedagogisch medewerkers bespreken de periodieke observaties persoonlijk met de ouders en voorzien ouders ook van feedback en advies over de ontwikkeling van de kinderen. Bij het bereiken van de schoolleeftijd vindt er een tijdige en ‘warme’ overdracht plaats naar nieuwe leerkrachten op de basisschool, om de doorlopende leerlijnen te borgen.

Financiering en subsidiemogelijkheden

Peuters kunnen met subsidie van de gemeente Aa en Hunze meedoen aan het VVE-programma van Peuterwijs van de SKR. Zij hebben daarvoor een indicatie van het consultatiebureau of stichting Attenta nodig. Kinderen kunnen ook deelnemen aan het VVE-programma en een tegemoetkoming ontvangen via de kinderopvangtoeslag van het Rijk. Ten slotte zijn er mogelijkheden om vanuit de dagopvang in te stromen in het VVE-programma, als ouders daar zelf een wens voor hebben.

Ouderparticipatie Voorschool

Wij nodigen ouders een aantal keren per jaar uit om mee te doen aan een activiteit samen met de peuters. De opvangdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 tot 12.00. Ouders kunnen hierbij hun eigen voorkeur voor twee dagdelen aangeven. Er is een mogelijkheid om op 2,5 jarige leeftijd over te stappen naar het VVE-programma als daar een wens van de ouders en/of een indicatie van de jeugdverpleegkundige voor is.

Financiering en Subsidiemogelijkheden Voorschool

De gemeente stimuleert ouders om hun peuters van 2 tot 4 jaar twee dagdelen per week de peuteropvang te laten bezoeken. Wanneer ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van het Rijk, kunnen ze subsidie bij de gemeente Aa en Hunze aanvragen. SKR biedt ondersteuning bij de aanvraag.