Voorschool PeuterWijs

Peuterwijs is de voorschoolse voorziening van de SKR en is volledig gericht op de sociale, emotionele, fysieke en taalontwikkeling van jonge kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Peuterwijs biedt een breed speel-, groei- en ontwikkelingsaanbod voor alle peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in Rolde en omstreken. Voor 2,5 tot vierjarigen hebben we een speciaal programma voor Vroeg-Voorschoolse Educatie.

De ervaring leert dat meedoen in de kinderdagopvang en voorschool voor veel kinderen een veilige en stevige basis biedt voordat ze naar het basisonderwijs gaan. Peuterwijs levert hiervoor een kwalitatief hoogwaardig en op maat gemaakte programma’s aan, gebaseerd op de methode Piramide. Piramide is een educatief concept voor jonge kinderen. Het helpt de pedagogisch medewerker en leerkracht om kinderen goed te begeleiden in de ontwikkeling. Door slimme combinaties van activiteiten en spel krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld.

De gemeente Aa en Hunze heeft subsidieregelingen beschikbaar voor de voorschoolse opvang voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van het Rijk, waardoor de voorschoolse voorzieningen van Peuterwijs voor alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar toegankelijk is. Lees hier meer over subsidiemogelijkheden.

Peuterwijs biedt de volgende voorzieningen aan, al dan niet in combinatie met elkaar: Voorschool (peuterspeelgroep), Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) en Peutergym.

Voor meer informatie over Peuterwijs, klik hier

Telefoon: 0592 248572

Menso Altinglaan 4, 9451 KE Rolde 

Kinderdagopvang

Contact

Buitenschoolse opvang