Peutergroep

In deze leeftijdsfase, 22 tot 48 maanden, gaan kinderen de wereld verder ontdekken. Ze zijn eerst nog voornamelijk op zichzelf gericht maar imiteren en kijken ook naar andere kinderen. Speelgoed delen en samen spelen moeten ze nog leren. Na hun derde verjaardag krijgen ddreumes peutergroepe kinderen steeds meer oog voor elkaar en wordt het samenspelen interessant. De taal gaat een steeds grotere rol spelen. Kinderen worden bij ons gestimuleerd in de taalontwikkeling door voor te lezen, te zingen maar ook doordat er goed wordt geluisterd naar de kinderen.

In deze periode worden kinderen zich bewust van het eigen kunnen, belangrijk in deze fase is het stimuleren van de zelfredzaamheid: kiezen van speelgoed, jas aan doen, brood smeren etc. Dit geeft het kind zelfvertrouwen met uiteindelijk als resultaat: een positief zelfbeeld.

Ook belangrijk om te weten:

  • Elk kind heeft een vaste pedagogisch medewerker/ mentor.
  • We bieden een vast dagprogramma met veel aandacht voor het stimuleren van de ontwikkeling middels spel, creatieve activiteiten, voorlezen en gezelligheid.
  • De groep is ingericht met verschillende speelhoeken. Zo stimuleren wij de kinderen zelf te kiezen met wat en wie ze willen spelen en daardoor de zelfstandigheid.
  • Buiten zijn is een belangrijk onderdeel van het dagprogramma. We spelen buiten in de tuin of gaan wandelen.
  • Overdracht naar de BSO en/of de basisschool wordt begeleid door de mentor. 
  • Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij de taalontwikkeling kunnen gebruik maken van het vve programma op de peuterspeelgroep.