Dreumesgroep

In deze leeftijdsfase, 19 tot 36 maanden, gaan kinderen de wereld verder ontdekken. Ze zijn nog voornamelijk op zichzelf gericht maar imiteren en kijken naar andere kinderen. Speelgoed delen en samen spelen moeten ze nog leren. Door het begeleiden van interacties krijgen ddreumes peutergroepe kinderen steeds meer oog voor elkaar en wordt het samenspelen interessant. De taal gaat een steeds grotere rol spelen. Kinderen worden bij ons gestimuleerd in de taalontwikkeling door voor te lezen, zingen maar ook doordat er goed wordt geluisterd naar wat de kinderen zeggen.

In deze periode worden kinderen zich bewust van het eigen kunnen, belangrijk in deze fase is het stimuleren van de zelfredzaamheid: kiezen van speelgoed, jas aan doen, brood smeren etc. Dit geeft het kind zelfvertrouwen met uiteindelijk als resultaat: een positief zelfbeeld.

Ook belangrijk om te weten:

  • We werken met kleine groepen, maximaal 12 kinderen.
  • Deze groep beidt opvang aan kinderen van 19 tot ongeveer 36 maanden
  • Elk kind heeft een vaste pedagogisch medewerker/ mentor.
  • Dagelijks een vast dagprogramma met veel aandacht voor spel, creatieve activiteiten, voorlezen en gezelligheid.
  • De groep is ingericht met verschillende speelhoeken. Zo stimuleren wij de kinderen zelf te kiezen met wat en wie ze willen spelen en daardoor de zelfstandigheid.
  • Buiten zijn is een belangrijk onderdeel van het dagprogramma. We spelen buiten in de tuin of gaan wandelen.
  • Overgang naar de 3+groep wordt begeleid door de mentor. Hier wordt veel tijd voor uitgetrokken.
  • Omdat voldoende rust voor deze leeftijd nog steeds heel belangrijk is, hebben de kinderen de beschikking over 3 slaapkamers.