Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang (BSO) betekent bij ons: vrije tijd en ontspanning, een verlengstuk op de thuissituatie. De BSO is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar oud en vindt plaats voor en na schooltijd, tijdens studiedagen van school en tijdens schoolvakanties. Wij bieden buitenschoolse opvang in Rolde en Anloo. Je kunt hier vaste of incidentele dagdelen afnemen, met of zonder vakantieopvang.

Samen op avontuur om leuke en nieuwe dingen te ontdekken. Bij de BSO ligt de nadruk op ontspanning, waardoor kinderen samen met broertjes/zusjes en andere kinderen of gewoon zelfstandig, activiteiten kunnen ondernemen. Daarnaast hebben kinderen de mogelijkheid om deel te nemen aan (natuur)activiteiten, georganiseerd door onze actieve pedagogische medewerkers. Hierdoor ontwikkelt ieder kind zich sociaal en emotioneel door bijvoorbeeld nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken, ergens bij te horen en samen te spelen. Alle activiteiten zijn altijd gericht op ontwikkeling, uiteraard op ieder zijn/haar eigen tempo.

Voor meer informatie over BSO klik hier

Telefoon BSO Idefix (4-5 jaar): 0592 242253

Menso Altinglaan 4, 9451 KE Rolde

Telefoon BSO Obelix (6+): 0592 242034

Drostenhof 2a, 9451 KG Rolde

Telefoon BSO Anloo: 0592 242576 / 0592 272079

Kerkbrink 2, 9467 PH Anloo