Aanbod

Als ouder kies je voor de organisatie die jij het beste vindt passen bij jou en jouw kind. De SKR biedt verschillende soorten kinderopvang.

Natuurlijk vormt professionaliteit voor ons een belangrijk uitgangspunt bij opvang, als stichting werken wij dan ook zonder winstoogmerk. Wij investeren continu in de beste kwaliteit voor iedereen: voor de kinderen, ouders en onze medewerkers. De door ons gemaakte winst komt volledig ten goede aan investeringen in medewerkers, materialen, methodes en de inrichting van ruimtes en tuinen.

Wij bieden kinderopvang die toegankelijk is voor alle kinderen. Of je als ouder nu werkt of niet, wij realiseren voor ieder kind een aantal uren of dagen per week via de wet kinderopvangtoeslag en daarnaast ook via subsidieregelingen van de gemeente Aa en Hunze (Voorschool Peuterwijs).

Een gezonde bedrijfsvoering staat bij ons voorop, waarbij winst ten goede komt aan opvang voor alle kinderen. Zo doen wij dit al bijna 30 jaar. Ons aanbod is afgestemd op jouw behoefte aan continuïteit of juist flexibiliteit in jouw eigen planning.

Kinderdagopvang

Voorschool Peuterwijs

Buitenschoolse opvang