Kinderdagopvang

Bij kinderdagopvang ”de Roldebol” is het elke dag een nieuw avontuur met verschillende en ontwikkelingsgerichte activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. Alle kinderen kunnen op ontdekkingstocht in een vertrouwde omgeving. Bijvoorbeeld in onze beschutte en groene tuin met diverse speelmogelijkheden.

Rustmomenten zijn bij ons geen probleem, daarvoor hebben wij per groep drie aparte slaapkamers en heerlijke slaaphuisjes, die in het noorden bekend zijn als Lutje Potjes.

Op de Roldebol staan ontwikkeling, kwaliteit en warmte en geborgenheid voorop. Door elk kind dagelijks te volgen in zijn ontwikkeling, kunnen we de juiste activiteiten en spelletjes organiseren voor de juiste stimulans. Wij baseren onze werkwijze op de Gordonmethode, waarover hier meer informatie is te lezen.

Bij de SKR bieden wij maatwerk voor ieder kind. Daarom hebben wij verschillende groepen binnen het kinderdagverblijf:

  • Twee babygroepen
  • Een peutergroep
  • Een verticale groep

Bij peuterspeelgroep en voorschool Peuterwijs zijn er mogelijkheden voor werkende en niet-werkende ouders om peuters spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool. Wij hebben hiervoor een vroeg en voorschools educatie programma (VVE-programma Piramide). Klik hier voor meer informatie.

 Heb je vragen of wil je graag advies? Neem gerust contact met ons op.

 

Telefoon: 0592 248572

Drostenhof 2, 9451 KG Rolde

Contact

Voorschool Peuterwijs

Buitenschoolse opvang