Kinderdagverblijf       

Op kinderdagverblijf  “de Roldebol” mogen kinderen lekker spelen en gewoon kind zijn. Wij onderscheiden ons door de kinderen in leeftijdsgroepen te plaatsen en door op de babygroep een pedagogisch medewerker de verantwoordelijkheid te geven over slechts 3 baby’s.
Bij de 3+groep ligt het accent op het aanbieden van activiteiten en stimuleren van zelfstandigheid: laat het mezelf doen.

We stimuleren de kinderen op natuurlijke wijze in hun ontwikkeling. Sleutelwoorden zijn: warmte, geborgenheid, gezelligheid en oog voor elk individu.
Het activiteitenaanbod is groot.

Het kinderdagverblijf heeft drie groepen: een babygroep, een dreumesgroep en een 3+ groep

Alle groepen beschikken over

  • een grote speelhal
  • een heerlijk uitdagende beschutte tuin
  • drie aparte slaapkamers per groep

Het gebouw is licht, vrolijk van kleur en de inrichting is veilig, zodat kinderen veel speelruimte hebben. Een vaste dagindeling zorgt voor structuur en rustmomenten, waarbinnen wij de kinderen zoveel mogelijk zelf laten bepalen met wie of wat ze spelen. Er wordt gewerkt volgens een eigen visie en missie weergegeven in het Pedagogisch beleid.

Tussen de middag serveren wij naar wens een warme maaltijd.

Opvangmogelijkheden en openingstijden

Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn het gehele jaar geopend van 7.00 tot 18.00 uur. Wij bieden de kinderopvang zoveel mogelijk op maat aan. De enige voorwaarde die wij stellen is dat per week 1 dagdeel wordt afgenomen (uitzondering hierop is de flexibel opvang). Dit dagdeel kunt u met telkens een uur verlengen. In het document Informatie en tarieven kunt u lezen wat ons aanbod is.

U kunt zich ook direct inschrijven. U wordt doorgelinkt naar flexkids.