Kinderdagopvang

Bij kinderdagopvang ”de Roldebol” is het elke dag een nieuw avontuur met verschillende en ontwikkelingsgerichte activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. Alle kinderen kunnen op ontdekkingstocht in een vertrouwde omgeving. Bijvoorbeeld in onze beschutte en groene tuin met diverse speelmogelijkheden.

Rustmomenten zijn bij ons geen probleem, daarvoor hebben wij per groep drie aparte slaapkamers en heerlijke slaaphuisjes, die in het noorden bekend zijn als Lutje Potjes.

Bij kinderdagverblijf  ‘’de Roldebol’’ staan ontwikkeling, kwaliteit en warmte en geborgenheid voorop. Door elk kind dagelijks te volgen in zijn ontwikkeling, kunnen we de juiste activiteiten en spelletjes organiseren voor de juiste stimulans. Wij baseren onze werkwijze op de Gordonmethode, waarover hier meer informatie is te lezen.

Bij de SKR bieden wij maatwerk voor ieder kind. Daarom hebben wij verschillende groepen binnen het kinderdagverblijf:

  • Een babygroep
  • Een peutergroep
  • Een verticale groep

Bij voorschool Peuterwijs zijn er mogelijkheden om je peuter een intensievere voorbereiding op de basisschool te bieden. Wij hebben hiervoor een vroeg en voorschools educatie programma (VVE-programma Piramide). Klik hier voor meer informatie.

 Heb je vragen of wil je graag advies? Neem gerust contact met ons op.