jonge kinderen van 2 tot 4 jaar

Als voorbereiding op de basisschoolperiode bieden wij u de mogelijkheid uw kind vanaf 2 jaar de voorschool te laten bezoeken. Spelen in een veilige, uitdagende omgeving is voor kinderen een manier om zich te uiten en zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De pedagogisch medewerker heeft hierbij een begeleidende, signalerende en stimulerende taak. Door mee te doen in de groep, leren peuters razendsnel belangrijke vaardigheden aan. Er wordt meer concentratie gevraagd en ook worden de peuters aangesproken op hun zelfstandigheid. Een kind dat spelervaring opdoet via voorschoolse voorzieningen, kan met meer zelfvertrouwen beginnen aan de basisschool.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij de (taal)ontwikkeling, werken we met de methode Piramide. De wijkverpleegkundige bepaalt of een kind hieraan kan deelnemen. Geeft zij een indicatie af, dan is uw kind 3 ochtenden welkom op de peuterspeelgroep. Deze plaatsen worden gesubsidieerd door de gemeente Aa en Hunze.

Inschrijving/ plaatsing

Vanaf de leeftijd van 18 maanden kunt u uw kind inschrijven voor vroeg en voorschoolse educatie. Zodra er plaats is, worden de ouders van de peuters vanaf de leeftijd van 2 jaar uitgenodigd voor een gesprek. U kunt altijd eerst langskomen bij de peuterspeelgroep voor een informatief gesprek met de leidster en/of om bij ons te komen kijken.