Info ouders/downloads

Ouders

Middels de ouderportal van flexweb bieden wij de ouders interactie en beschikbaarheid van gegevens wanneer het hun uitkomt. Door het gebruik van een app of inlogscherm is het mogelijk tijdens de opvang het kind te volgen op het gebied van eten, slapen en activiteiten, vaak vergezeld van foto’s. Ook kunnen op de portal gegevens bekeken, doorgegeven of zo nodig gewijzigd worden. Bijvoorbeeld het afmelden of het doorgeven van (flexibele) opvangdagen.

Oudercommissie

Mailadres: oudercommissieskr@gmail.com

Oudercommissieleden:

Ynske Gosman (Voorzitter); Minca Wolf, Yvonne Speelman, Eshter Bijma, Margriet Zuidwijk en Jelte Beihuizen.

Notulen

Formulieren

Overeenkomst geneesmiddelen verstrekking

Documenten

Pedagogisch beleid SKR
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Voedingsbeleid
Stagebeleid
Warme maaltijd
Privacybeleid
Activiteitenkalender
Pedagogische coachings uren 2020

Tevredenheidsonderzoek Verbetermeter

Wij vinden het heel belangrijk dat ouders tevreden zijn over onze kinderopvang. Derhalve vragen wij onze klanten korte vragenlijsten in te vullen. Deze zijn gericht op de specifieke situatie: kennismaking, wennen, overgang naar nieuwe groep, korte jaarlijkse algemene vragenlijst en een exit-onderzoek. De resultaten worden continue gescreend, met het team besproken en de eventuele verbeterpunten worden uitgevoerd.

Klachten

Een kind is bij ons in goede handen. Het kan echter een enkele keer anders lopen in de opvang of in de organisatie van de kinderopvang, dan je graag had gezien. Kinderopvang is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Als een ouder vindt dat wij tekort schieten of ons niet aan onze afspraken houden dan horen wij dat graag. Van kritiek kunnen wij leren. Daarom hebben wij een klachtenregeling (intern) klanten en zijn wij voor de externe klachtenafhandeling aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang .

In 2019 heeft de SKR geen klachten (zowel intern als extern) ontvangen en heeft hiervoor van de Geschillencommissie voor alle locaties een certificaat ontvangen.