Info/downloads voor ouders

Ouders

Middels de ouderportal van flexweb bieden wij de ouders interactie en beschikbaarheid van gegevens wanneer het hun uitkomt. Door het gebruik van een (gratis) app of inlogscherm is het mogelijk tijdens de opvang het kind te volgen op het gebied van eten, slapen en activiteiten, vaak vergezeld van foto’s. Ook kunnen op de portal gegevens bekeken, doorgegeven of zo nodig gewijzigd worden. Bijvoorbeeld het afmelden of het doorgeven van (flexibele) opvangdagen. Zie verder de handleiding.

Oudercommissie

Mailadres: oudercommissieskr@gmail.com

Informatie over de oudercommissie 
Samenvatting notulen Ouderraad SKR 16 januari 2017

Formulieren

Overeenkomst geneesmiddelenverstrekking

Bibliotheek

Pedagogisch beleid SKR 01-01-18
Jaarverslag 2016
Voedingsbeleid
Stagebeleid
Warme maaltijd
Privacybeleid

Tevredenheidsonderzoek

Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen en ouders tevreden zijn over onze kinderopvang. Op een aantal momenten per jaar vragen wij jullie dan ook middels het invullen van een digitaal formulier of en in welke mate jullie tevreden zijn en wat we eventueel kunnen verbeteren. De uitwerking tevredenheidsonderzoek klanten 2017 vindt je hier.

Klachten

Een kind is bij ons in goede handen. Het kan echter een enkele keer anders lopen in de opvang of in de organisatie van de kinderopvang, dan je graag had gezien. Kinderopvang is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Als een ouder vindt dat wij tekort schieten of ons niet aan onze afspraken houden dan horen wij dat graag. Van kritiek kunnen wij leren. Daarom hebben wij een Interne klachtenregeling en zijn wij voor de externe klachtenafhandeling aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang . In 2017 heeft de SKR geen interne en externe  klachten ontvangen en heeft hiervoor van de Geschillencommissie een certificaat ontvangen.